اجرای طرح کمک مومنانه با مشارکت شرکت عمران شهرجدید سهند و مرکز سپاه شهرستان اسکو و با کمک پایگاه مقاومت مسجد امام خمینی (ره) امروز به تعداد ۳۷۰ بسته در بین افراد آسیب دیده پخش خواهد شد.

اجرای طرح کمک مومنانه با مشارکت شرکت عمران شهرجدید سهند و مرکز سپاه شهرستان اسکو و با کمک پایگاه مقاومت مسجد امام خمینی (ره) امروز به تعداد ۳۷۰ بسته در بین افراد آسیب دیده پخش خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20656
کد خبر
20656