اتمام عملیات خط کشی سطوح ممنوعه ترافیکی استاندارد رمپ ورودی فاز چهار (با طرحهای ترافیکی برای اولین بار در شهر سهند)

اتمام عملیات خط کشی سطوح ممنوعه ترافیکی استاندارد رمپ ورودی فاز چهار (با طرحهای ترافیکی برای اولین بار در شهر سهند)

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20835
کد خبر
20835