آزادسازی ۱۰۷۷۷ مترمربع از اراضی شرکت عمران شهر جدید سهند در فاز ۴ که تصرف عدوانی گردیده بود طبق حکم اجرای احکام مدنی شعبه اسکو با هماهنگی کلانتری محترم شهرستان و با حضور مسئول حراست و واحد املاک و حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند خلع ید و قلع و قمع گردید

 آزادسازی ۱۰۷۷۷ مترمربع از اراضی شرکت عمران شهر جدید سهند در فاز ۴ که تصرف عدوانی گردیده بود طبق حکم اجرای احکام مدنی شعبه اسکو با هماهنگی کلانتری محترم شهرستان و با حضور مسئول حراست و واحد املاک و حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند خلع ید و قلع و قمع گردید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20124
کد خبر
20124