آبپاشی نهایی و تخلیه پیورهای زمین ورزشی روباز در زمینی به مساحت تقریبی 3500 مترمربع واقع در فاز 3 جنب مسجد امام صادق (ع)

آبپاشی نهایی و تخلیه پیورهای زمین ورزشی روباز در زمینی به مساحت تقریبی 3500 مترمربع واقع در فاز 3 جنب مسجد امام صادق (ع)

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22016
کد خبر
22016